ასოციაციის წევრები

 

საქართველოს უნივერსიტეტი

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

 

სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი

 

ქუთაისის უნივერსიტეტი

 

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი

 

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი

 

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

 

ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი

 

ადამიანის განვითარების ღია საერთაშორისო უნივერსიტეტი „უკრაინა“

 

გეტმანის სახელობის კიევის სახელმწიფო ეკონომიკური უნივერსიტეტი

 

უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის კიევის სამართლის უნივერსიტეტი

 

ევროპის უნივერსიტეტი

 

ხაზარის უნივერსიტეტი

 

რუმინულ-ამერიკული უნივერსიტეტი

 

უნივერსიტეტი პერსპექტივა

 

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

 

ერევნის ბრუსოვის სახელობის ენებისა და სოციალურ მეცნიერებათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

ყირგიზეთის საერთაშორისო უნივერსიტეტი