საბჭოს წევრები

საბჭოს თავმჯდომარე: ზვიად მიმინოშვილი
საბჭოს მდივანი: თეონა გრიგოლაშვილი

საბჭოს წევრები:
1. მაია ანჯაფარიძე, ფსიქოლოგიის მაგისტრი, სკოლამდელი განათლება (აიპ), დამფუძნებელი
2. ხათუნა ბარაბაძე, პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პირველი ექსპერიმენტული საჯარო სკოლის დირექტორი
3. ცირა ბარბაქაძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
4. ნანა ბურდული, ფსიქოლოგიის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი, პროფესორი, ევროპის გეშტალტთერაპიის საერთაშორისო ასოციაციის დიპლომირებული გეშტალტთერაპევტი
5. ირინა გოგონაია, განათლენის მეცნიერებათა დოქტორი, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, სამეცნიერო თანამშრომლობის, პროექტებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
6. თეონა გრიგოლაშვილი, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტი
7. მარიამ დარბაიძე, ბიოლოგიის დოქტორი, სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
8. რუსლან დიასამიძე, მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის დოქტორი, ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი “ანრი”
9. შოთა დოღონაძე, ისტორიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
10. ნიკა დუდაშვილი, სამართლის დოქტორანტი, თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი
11. კახაბერ თავზარაშვილი, მათემატიკის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტი, ინფორმატიკის, ინჟინერიისა და მათემატიკის სკოლის დირექტორი
12. ლია თევზაძე, ქიმიის მეცნიერებთა დოქტორი, პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი
13. ეკა კვირიკაშვილი, განათლების ადმინისტრირების მაგისტრი, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, სსიპ ქალაქ თბილისის #82 საჯარო სკოლის დირექტორი
14. გიორგი ლორია, სამართლის დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტი
15. შალვა მაჭავარიანი, მენეჯმენტის დოქტორი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
16. ზვიად მიმინოშვილი, განათლენის მეცნიერებათა დოქტორი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
17. თამთა მიქაბერიძე, ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი, სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
18. ნათია მიქელთაძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, პროფესორი, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი
19. ლევან მოსახლიშვილი, სამართლის დოქტორი, ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი მარიამ ხარებაშვილი, საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი
20. ნუგზარ პაპუაშვილი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
21. ელდარ პირმისაშვილი, სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტი
22. ვატო სურგულაძე
23. დათო ტაბატაძე, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროპისმცოდნეობის დოქტორი, ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლი
24. თინათინ ღუდუშაური, ისტორიის დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტი, ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
25. ნატა ყაზახაშვილი, მედიცინს მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტი
26. კახი ყურაშვილი, სამართლის დოქტორი, თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი
27. ლეილა ჩიჩუა, ფიზ.-მათ. მეცნიერებთა დოქტორი, გამომცემლობა „კლიო“, სასწავლო რესურსების პროგრამების მენეჯერი
28. პარმენ ხვედელიძე, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, პროფესორი, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, რექტორი
29. მამია ჯანჯალია, საერთაშორისო ეკონომიკის მაგისტრი, სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია, დირექტორი
30. გია ჯოხაძე, ისტორიის დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობის რედაქტორი