რექტორთა საბჭო

 

ახალი ევროპის უნივერსიტეტების ალიანსის მმართველი საბჭოს წევრები

 

  • კონსტანტინე თოფურია -ახალი ევროპის უნივერსიტეტების ალიანსის დამფუძნებელი, პრეზიდენტი, შპს საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი
  • მამუკა თავხელიძე - ახალი ევროპის უნივერსიტეტების ალიანსის დამფუძნებელი, ვიცე - პრეზიდენტი, შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორი
  • ვაჟა ვარდიძე - შპს სულხან-საბას სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი
  • არჩილ ჭელიძე - შპს ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის რექტორი
  • პარმენ ხვედელიძე - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი
  • ლაშა კანდელაკიშვილი - ევროპის უნივერსიტეტის რექტორი
  • ლელა ქელბაქიანი - ქუთაისის უნივერსიტეტი
  • ვალენტინა საყვარელიძე - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი
  • რუსლან დიასამიძე - ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი
  • ისმედ დინდარი - ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

APU - (2017-2018) მმართველი საბჭოს რეგლამენტი

APU - (2017-2018) მმართველის საბჭოს სხდომები