მისია / ხედვა

 

 

გაერთიანება თავისუფალი აკადემიისთვის

 

მისია

სამოქალაქო საზოგადოების სამსახურში მყოფი თავისუფალი აკადემიის მხარდაჭერა, კვლევების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების წახალისება, საგანმანათლებლო სივრცეში არასახელმწიფო სექტორის გაძლიერება.

ხედვა

იყოს და გახდეს:

 • საგანმანათლებლო სივრცის აქტორებისთვის ყველაზე სანდო პარტნიორი, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ;
 • საკანონმდებლო ლობისტი საგანმანათლებლო საკითხებში;
 • კერძო და საჯარო სექტორებს შორის ღირსეული მედიატორი;
 • განათლების ხარისხის განვითარების ერთ-ერთი მარეგულირებელი ცალკეული მიმართულებების მიხედვით;
 • საგანმანათლებლო პროგრამების ინტერნაციოანლიზაციის და განათლების ექსპორტის ძლიერი ორგანიზატორი;
 • უწყვეტი და არაფორმალური განათლების პრესტიჟული რეგიონალური ჰაბი;
 • პროფესიული დაოსტატების ხელშემწყობი და მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო რესურსების შემქმნელი.

ფასეულობები

 • ერთობა
 • თანასწორობა
 • გამჭირვალობა
 • სამართლიანობა
 • კონსტრუქციულობა
 • გუნდურობა
 • ინტერნაციონალიზაცია