შეხვედრა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილესთან, ალექსანდრე თევზაძესთან

19 თებერვალი 2018

2018 წლის 19 თებერვალს კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის ხელმძღვანელებმა სამუშაო შეხვედრა გამართეს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილესთან ალექსანდრე თევზაძესთან.

შეხვედრაზე საუბარი წარიმართა: უმაღლესი განათლების სფეროში არსებულ აქტუალურ საკითხებზე; კერძო უსდ-ების ავტორიზაცია-აკრედიტაციის მიმდინარე პროცესების, არაგეგმიური მონიტორინგის სირთულეების შესახებ; მსოფლიო ბანკთან ერთად დაფინანსების ახალ მოდელზე მუშაობის პერსპექტივებზე; უცხოელ სტუდენტებზე ვიზების გაცემის პრობლემატიკაზე; დისტანციური სწავლების მიმართულებით კანონმდებლობაში არსებულ ხარვეზებზე.

მხარეები შეთახმდენენ სამომავლო ურთიერთანამშრომლობის ფორმატზე.

ასევე ნახეთ