საჯარო ლექცია თემაზე "დამოუკიდებელი ინსპექტორის როლი დისციპლინურ სამართალწარმოებაში"

26 მარტი 2019

2019 წლის 26 მარტს „ახალი ევროპის უნივერსიტეტების ალიანსის“ ორგანიზებითა და დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მხარდაჭერით, სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა საჯარო ლექცია, რომელსაც დამოუკიდებელი ინსპექტორი, ქეთევან ცინცაძე უძღვებოდა.

 ლექციის თემად შეირჩა დამოუკიდებელი ინსპექტორის როლი დისციპლინურ სამართალწარმოებაში. შეხვედრაზე განიმარტა დისციპლინური გადაცდომის არსი, დამოუკიდებელი ინსპექტორის როლი და საჭიროების შემთხვევაში მისთვის მიმართვის მექანიზმი.

ასევე ნახეთ