კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაცია ევროპის სამართლის ფაკულტეტების ასოციაციის (ELFA) წევრი გახდა

23 ივლისი 2018

კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციას (APU) ახალი საერთაშორისო პარტნიორი ყავს  ევროპის იურიდიული ფაკულტეტების ასოციაციის (ELFA) სახით.

ეს თანამშრომლობა მოკლევადიან პერსპექტივაში მოიაზრებს ასოციაციის წევრი უნივერსიტეტების იურიდიული ფაკულტეტების ჩართულობას ELFA - ს ღონისძიებების კალენდარში, ELFA - ს ექსპერტების მაქსიმალურად გამოყენებას სამართლის აკადემიური პროგრამების სრულყოფის მიმართულებით და მსხვილ საგრანტო პროექტებში თანამონაწილეობას.

www.elfa-edu.org

 

ასევე ნახეთ