გახდი ჩვენი ალიანსის წევრი

მზად ხარ ჩაეწერო?
ალიანსში გაწევრიანება
გაწევრიანებისთვის საჭიროა

ასოციაციაში გასაწევრიანებლად უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: იყოს კერძო სამართლის იურიდიული პირი, ავტორიზებული, ეთანხმებოდეს კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის წესდებას, გადაიხადოს ასოციაციის ყოველწლიური საწევრო შენატანი.

გაწევრიანების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს მმართველი საბჭო, რომლის შესახებაც უ.ს.დ - ს ეცნობება 10 (ათი) სამუშაო დღეში.

*გაწევრიანებაზე უარის შემთხვევაში უ.ს.დ. - ს გადახდილი თანხა 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში დაუბრუნდება.