• ასოციაციის სტუმრობა გადაცემა "საქმიან დილაში"

მედია ცენტრი

ანონსი

 • ღონისძიება  

  ციფრული ტრანსფორმაცია: საზოგადოება და უნივერსიტეტი

  27 ივნისი 2019
  თბილისი, საქართველო კოსტავას 77ა
  11:00 საათი
  რეგისტრაცია წაიკითხეთ მეტი
 • ღონისძიება  

  აზერბაიჯანელი პოეტის წიგნის პრეზენტაცია

  3 მაისი 2019
  თბილისი, საქართველო სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკა, გიორგი სააკაძის დაღმართი #10
  16:00 საათი
  რეგისტრაცია წაიკითხეთ მეტი
 • ღონისძიება  

  ბანაკი - საქართველოსა და უკრაინის სტარტაპების ეკოსისტემის შესახებ

  5 აპრილი 2019
  წყნეთი, საქართველო წყნეთი
  14:00 საათი
  რეგისტრაცია წაიკითხეთ მეტი

ჩვენი პარტნიორები

გახდი ჩვენი ალიანსის წევრი

გაწევრიანებისთვის საჭიროა

ასოციაციაში გასაწევრიანებლად უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: იყოს კერძო სამართლის იურიდიული პირი, ავტორიზებული, ეთანხმებოდეს კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის წესდებას, გადაიხადოს ასოციაციის ყოველწლიური საწევრო შენატანი.

გაწევრიანების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს მმართველი საბჭო, რომლის შესახებაც უ.ს.დ - ს ეცნობება 10 (ათი) სამუშაო დღეში.

*გაწევრიანებაზე უარის შემთხვევაში უ.ს.დ. - ს გადახდილი თანხა 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში დაუბრუნდება.